Hiển thị một kết quả duy nhất

220,000.00
220,000.00
290,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00