Hiển thị một kết quả duy nhất

320,000.00
320,000.00
320,000.00
290,000.00
320,000.00
335,000.00
290,000.00