Hiển thị một kết quả duy nhất

295,000.00
255,000.00
280,000.00
255,000.00
260,000.00
295,000.00
280,000.00