Hiển thị một kết quả duy nhất

245,000.00
270,000.00
270,000.00
280,000.00
275,000.00
245,000.00
245,000.00
245,000.00
275,000.00