Hiển thị một kết quả duy nhất

215,000.00
215,000.00
225,000.00
225,000.00
265,000.00
215,000.00
215,000.00