Hiển thị một kết quả duy nhất

190,000.00
315,000.00
290,000.00
190,000.00