Hiển thị một kết quả duy nhất

315,000.00
190,000.00
315,000.00
350,000.00
355,000.00
355,000.00