Hiển thị một kết quả duy nhất

350,000.00
250,000.00
355,000.00
355,000.00
345,000.00
290,000.00
290,000.00